Mustafa Çoban

Namaste!

Ay: Mayıs 2020

Ekonomide Kaynaklar Nelerdir İktisatta Üretim Faktörleri

Üretim faktörleri denildiğinde üretimin ne ile yapıldığı yani üretimin kaynağının ne olduğu sorusu akla gelmelidir. Ekonomide 4 tane temel kaynak bulunmaktadır.  Ekonomide kaynakların birincisi emek (iş gücü) kaynağıdır. İş gücü dendiğinde sadece bedensel değil aynı zamanda zihinsel güç anlaşılmalıdır. Fabrikada çalışan işçinin yaptığı iş, öğretmenin ders anlatması, doktorun hastasını muayene etmesi, avukatın müvekkilini savunması verilebilecek örneklerdir. 

SWAP NEDİR?

Günümüzde birçok ekonomi ve döviz ile ilgili kelimeleri duymaktayız. Bazılarına kulak aşinalığı, bazılarını tahmin yoluyla anlamını düşünmekteyiz. Bu kelimelerden biri olan swap’ı bugün anlatmaya çalışacağız. Swap kelime anlamı itibariyle takas, iki tarafın herhangi bir değer içeren varlık veya anlaşılmış yükümlülüğe bağlı olan nakit veyahut para cinsinden değerli eşyaların aralarında değiştirdikleri işleme verilen ad olarak söylenmektedir.